เหลยกง และเตี้ยนหมู่ เทพเจ้าแห่งสายฟ้า และเจ้าแม่แห่งเสียงฟ้าร้อง

เหลยกง 雷公 เทพเจ้าแห่งสายฟ้า ตามความเชื่อปรัมปราของจีน โดยเป็นเทพผู้บันดาลให้ฝนตก โดยทำหน้าที่กับเตี้ยนหมู่ และยังเป็นหนึ่งในห้าแม่ทัพสวรรค์ร่วมกับ เอ้อร์หลัง เสิน นาจา คังหง่วนโส่ย จิ่วหง่วนโส่ย โดยเป็นแม่ทัพประจำทิศตะวันออก มีธงสีเขียวเป็นสีประจำกองทัพคุมกำลังทัพสวรรค์ 99,000 นาย ในการรักษาทิศทางของโลกมนุษย์และสวรรค์

เตี้ยนหมู่ 电母 เจ้าแม่แห่งเสียงฟ้าร้อง