เง็กเซียนฮ่องเต้ เทพเจ้าสูงสุดของจีน

เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน รูปลักษณ์ขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้จะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับจักรพรรดิจีน มีพระมาลา ด้านหน้ามีเส้นร้อยไข่มุกเป็นแถวห้อยลงมาหน้าพระพักตร์ มีองครักษ์สององค์ทั้งฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋น พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน

คำว่า เง็กเซียนฮ่องเต้ เกิดจากการผสมภาษาจีนระหว่าง 2 สำเนียง คือ ฮกเกี้ยนกับแต่จิ๋ว คือ เง็ก (แต้จิ๋ว) เซียน (ฮกเกี้ยน) ฮ่องเต้ (ฮกเกี้ยน) ส่วนภาษาจีนกลางจะเรียกว่า อวี้หวงต้าตี้ 玉皇大帝 หมายถึง จักรพรรดิ์หยก หรือ คนไทยเชื้อสายจีนจะรู้จักกันดี คือ ทีกง หรือ เทียนกง 天公 แปลว่า ปู่สวรรค์  เป็นการเรียกท่านโดยความเคารพเสมือนญาติ

ชาวจีนมีความเชื่อว่าทีกงคือผู้ดลบันดาลทุกอย่างที่มีบนโลก ทั้งธรรมชาติ ดวงชะตา และความเป็นไปของมนุษย์ ดังนั้น ก่อนที่จะทำการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นต้องบูชาทีกงเป็นอย่างแรก เพื่อเป็นการให้เกียรติ โดยตามศาลเจ้าจีนส่วนมากจะตั้งกระถางธูปของทีกงไว้ตรงหน้าของศาล

วันคล้ายวันประสูติของเง็กเซียนฮ่องเต้ ตรงกับ วันที่ 9 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน ในวันนี้จะมีพิธีป่ายเทียนกง 拜天公 เพื่อเป็นการสักการะและระลึกถึงพระคุณของเง็กเซียนฮ่องเต้