เจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม Kun Iam Statue ตั้งอยู่กลางทะเลทางใต้ของฝั่งมาเก๊า

เป็นรูปปั้นยืนสูง 20 เมตรบนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว 16 กลีบ ที่มีความสูง 7 เมตร

องค์เจ้าแม่กวนอิมรูปนี้มีความพิเศษคือมีพระพักตร์เป็นพระแม่มารี แต่อาภรณ์เป็นเจ้าแม่กวนอิม เนื่องจากประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่มาเก๊าคืนให้กับจีน

ภายใต้ฐานดอกบัวขององค์เจ้าแม่กวนอิมจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องสำหรับประชุมหรือจัดเลี้ยงและเคาน์เตอร์ของที่ระลึก

ชั้นที่ 2 เป็นห้องนั่งสมาธิ และห้องสมุดเล็กๆ ที่รวบรวมคำสอนพระพุทธศาสนา

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสามารถชมได้ทุกวันตลอดเวลา

การเดินทาง นั่งรถเมล์ สาย 10A และ 17 บนถนน Avenida Doutor Sun Yat-Sen

เคล็ดลับการท่องเที่ยว ในบริเวณรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจะมีเครื่องหมาย ♾ 3 จุด เชื่อว่าหากใครหาได้จนครบแล้วลงไปนั่งอธิษฐานขอพร จะสมดังหวัง