เขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจ้าวกงหมิง เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

เขตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจ้าวกงหมิง เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง 赵公明财神文化景区 Zhao Gongming’s Wealth Cultural Scenic Spot ตั้งอยู่ในเมืองจี๋เสียน 集贤镇 เขตโจวจื้อ 周至县 มณฑลส่านซี เป็นบ้านเกิดของจ้างกงหมิง เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง หรือไฉ่ซิงเอี๊ยองค์บู๊

ด้านหน้าของเขตการท่องเที่ยวมีรูปปั้นจ้าวกงหมิง เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

ภายในพื้นที่มีทั้งวัดและกลุ่มอาคาร ที่มีรูปปั้นของเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งตามความเชื่อของจีน

ตำหนักไฉเสิน หรือตำหนักเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง 财神殿

ห้องโถงแสดงถึงบรรพบุรุษตระกูลจ้าว 赵氏宗祠

จตุรัสแห่งความมั่งคั่ง 财富文化广场

การเดินทาง นั่งรถเมล์เพื่อการท่องเที่ยว สายหวนซาน 1 (Huan shan Tourism Line 1)