วัดลามะ หย่งเหอกง 雍和宫 ปักกิ่ง

วัดลามะเป็นวัดศาสนาพุทธนิกายลามะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของกรุงปักกิ่ง เป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธที่มีเชื้อสายมองโกลและชาวทิเบต

จนถึงปัจจุบัน วัดลามะได้เป็นพุทธสถานและพิพิธภัณฑ์ศิลปะพุทธศาสนานิกายลามะที่รักษาไว้อย่างสมบูรณ์ มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในวัดยังมีคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่มีความสมบูรณ์ มีพระสงฆ์ประจำวัดจำนวนมาก

วัดละมะเคยเป็นที่ประทับของกษัตรย์ยงเจิ้ง ราชวงศ์ชิง ก่อนพระองค์ขึ้นครองราชย์ และเป็นที่ประสูติของกษัตรย์เฉียนหลง จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นวัดของพุทธศาสนานิกายลามะฝ่ายเก๋อหลู่เมื่อปี 1744

ภายในวัดลามะมีพระพุทธรูป ภาพพระบถ (ถางข่า) และโบราณวัตถุมากมาย โดยเฉพาะมีสิ่งล้ำค่าสามอย่างได้แก่

ภูเขาพระอรหันต์ 500 องค์ที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมที่ถูกแกะสลักเป็นภูเขาพระอรหันต์ 500 รูป สูง 4 เมตร ยาวกว่า 3 เมตร

แท่นพระพุทธที่แกะสลักด้วยไม้หนานมู่ และ

พระศรีอาริยเมตไตรยองค์สูง 18 เมตรที่แกะสลักจากไม้จันทร์ขาว