พิพิธภัณฑ์เทียนโหว ศาลเจ้าแม่ทับทิม เซิ่นเจิ้น

พิพิธภัณฑ์เทียนโหว ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ในเขตชี่วาน 赤湾 หนานซาน ในเมืองเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ถือเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่มีชื่อเสียง และมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือสำหรับชาวจีน

ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปได้ถึงราชวงศ์ซ่ง ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซม ต่อเติม ขยายพื้นที่ โดยสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดแวะพักของกองเรือ ในการเดินทางบนเส้นทางสายไหมทางทะเลของเจิ้งเหอ ในยุคจักรพรรดิ์ย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง

เชื่อกันว่า องค์เจ้าแม่ทับทิมจะช่วยปกปักรักษาชาวประมงและผู้เดินทางทางเรือ ซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งใช้เรือในการเดินทางต่างเคารพนับถือองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในช่วงวันคล้ายวันประสูติของเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี

นอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของเจ้าแม่ทับทิม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง จนถึงราชวงศ์ชิง ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีรูปปั้นองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ภายใน

เรือและแผนที่แสดงเรื่องราวการเดินทางบนเส้นทางสายไหมทางทะเล และเรื่องราวของเจิ้งเหอ

การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 2 ลงสุดสายที่สถานีที่ Chiwan จากนั้นให้ออกทาง Exit C เมื่ออกจากทางออกแล้วจะเห็นสะพานลอยให้เดินขึ้นไปบนถนน จากนั้นเดินไปทางขวา ของถนนเส้นนี้ จะเลยอาคารที่ทำการของเขต Chiwan ไปอีกเล็กน้อยก็จะพบ Tianhou Museum