ชมดวงจันทร์ที่สวยที่สุดทะเลสาบซีหู หังโจว

ซานถานยิ่นเย่ว์ 三潭印月 สามบึงพิมพ์จันทร์ Three Pools Mirroring the Moon คือ หนึ่งใน สิบจุดท่องเที่ยวรอบทะเลสาบซีหู ในเมืองหังโจว

This image has an empty alt attribute; its file name is y4ms_h7xGrc8f2sX8m4X0a_-QdiGVnZyZeSREcqC9gWX8vgI7egxdCBx2jVvQ927FdOktWoNQ6TP5kW8CBINH2frxeVm8UdPX3dqo92oRui4yogFzK5w0jVFNNeX87lwEKmNl6mtCtTw4yKUIZK5hBGVYCbMh0YX0VtPkIaH7-B-KDlVDpvKM5DCU7l5giedOUHvES2bf0_6AuAwLBGGJjwvA

จุดชมวิวนี้อยู่บนเกาะเสี่ยวอิ๋งโจว 小瀛洲 ในทะเลสาบซีหู โดยทางด้านใต้ของเกาะมีหอโคมไฟจำนวน 3 หอ ซึ่งลึกลงไปในน้ำ 2.5 เมตร สูงขึ้นเหนือน้ำ 2 เมตร หากมีการจุดโคมไฟทั้งสามดวง ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง แสงไฟจะสะท้อนลงบนผิวน้ำ ทำให้ดูเหมือนมีพระจันทร์เพิ่มขึ้นอีกสามดวง จึงเรียกว่า สามบึงพิมพ์จันทร์ 三潭印月

ในปี 1699 จักรพรรดิคังซีของราชวงศ์ชิงเคยเสด็จถึงวิวจุดนี้ และทรงพระอักษร ซานถานยิ่นเย่ 三潭印月

ซานถานยิ่นเย่ว์ 三潭印月 ได้รับการคัดเลือกให้พิมพ์ไว้ ด้านหลังของธนบัตรจีนราคา 1 หยวน