งานพืชสวนโลก ปักกิ่ง 2019

งานพืชสวนโลก The International Horticulture Exhibition 2019 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน  2019 และมีพิธีปิดในวันที่ 9 ตุลาคม 2019 ตลอด 162 วันของการเปิดให้ชมงาน ได้มีผู้เข้าเยี่ยมชม ถึง 9.34 ล้านคน

ประมวลภาพงานพืชสวนโลก ปักกิ่ง 2019

Credit Pic : 北京世园会 / website