10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

10 เพลงจีนโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 中国古典十大名曲 ซึ่งชาวจีนมักใช้นำมาบรรเลงดนตรีกับเครื่องดนตรีจีนโบราณ ประกอบไปด้วย

《高山流水》

《梅花三弄》

《夕阳箫鼓》

《汉宫秋月》

《阳春白雪》

《渔樵问答》

《胡笳十八拍》

《广陵散》

《平沙落雁》

《十面埋伏》