สี่ตำนานรักพื้นบ้านจีน 中国四大民间传说

ตำนานรักพื้นบ้านจีน เป็นเรื่องราวตำนานความรักที่เล่ากันอย่างแพร่หลายของคนจีนมาตั้งแต่ในอดีต นอกจากการถ่ายทอดตำนานความรักทั้ง 4 เป็นรูปแบบตำนานเล่ากันแล้ว ยังมีการนำตำนานความรักทั้ง 4 นี้ มาเล่าในรูปแบบความบันเทิงอื่น ๆ เช่น หนังสือ การแสดงงิ้ว ละคร ภาพยนตร์ ฯลฯ

ตำนานรักพื้นบ้านทั้ง 4 ประกอบด้วย

ตำนานที่ 1 ตำนานหนุ่มเลี้ยงวัวและสาวทอผ้า 牛郎织女

ตำนานที่ 2 ตำนานนางพญางูขาว 白蛇传

ตำนานที่ 3 ตำนานเหลียงซานป๋อ จูอิงไถ่ 梁山伯与祝英台 ตำนานรักผีเสื้อ

ตำนานที่ 4 ตำนานเมิ่งเจียหนี่ ร้องไห้จนกำแพงเมืองจีนถล่ม