พระราชพิธีสังเวยพระป้าย

พระราชพิธีสังเวยพระป้าย คือ การถวายอาหารคาวหวานเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีน พระราชพิธีนี้เริ่มมีมาแต่รัชกาลที่ ๕

พระราชพิธีสังเวยพระป้าย Read More

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ปากน้ำโพ

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ปากน้ำโพ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำโพ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ำใจของชาวบ้าน รวมทั้งผู้สัญจรทางน้ำที่ผ่านไปมา

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ปากน้ำโพ Read More

เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง

ศาลเจ้าเกียนอันเกง 观安亭 หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง Read More

วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน

วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ที่สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมจีน

วัดโฝวกวงซัน คู้บอน สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน Read More

เตี๊ยบ พาสปอร์ตสู่สวรรค์ วิหารคลังล่าง วัดพระพุทธบาทฯ จ.สระบุรี

ในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี พุทธศาสนิกชนจีน-ไทย จะนิยมไปนมัสการรอยพระพุทธบาท พร้อมรับ ‘เตี๊ยบ’ พาสปอร์ตสู่สวรรค์

เตี๊ยบ พาสปอร์ตสู่สวรรค์ วิหารคลังล่าง วัดพระพุทธบาทฯ จ.สระบุรี Read More