เทพรัตนบรรณศิลป์

หนังสือ เทพรัตนบรรณศิลป์ โดย ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุลหนังสือแสดงพระอัจฉริยภาพใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง

ศาลเจ้าเกียนอันเกง 观安亭 หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Read More

สักการะไต้ฮงกง ทำบุญพะเก่ง ประทับฮู้ ทานสาคูสิริมงคล มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ถือเป็นมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย ที่มีความเป็ฯมายาวนานเป็นร้อยปี

Read More

สวนจื้อเล่อ ของขวัญรัฐบาลจีน ถวายแด่ในหลวง ร.9

จื้อเล่อหยวน หรือสวนจื้อเล่อ 智乐园 เป็นสวนที่รัฐบาลจีนสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในครั้งที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

Read More