หนังสือ โดย ถาวร สิกขโกศล

ผศ.ถาวร สิกขโกศล เป็นนักเขียนอิสระ ผู้มีความรู้และผลงานเขียนเรื่องจีนที่โดดเด่น สร้างผลงานด้านงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจีนมากมาย

Read More

หนังสือ โดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ

จิตรา ก่อนันทเกียรติ นักคิดนักเขียนที่ถ่ายทอดบทความที่เกี่ยวกับข้อคิดชีวิต และมีความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมและวัฒนธรรมจีน

Read More

มุกมังกร สะพานเชื่อมสัมพันธภาพ ไทย จีน

เรื่องราวชีวิตของ สิรินทร์ พัธโนทัย เมื่อครั้งประเทศไทยไม่อาจสร้างความสัมพันธ์กับจีนอย่าเปิดเผยได้ แต่ก็ไม่อาจมองข้ามความสำคัญของจีนได้เช่นกัน สิรินทร์และพี่ชายของเธอจึงถูกส่งตัวไปอยู่เมืองจีนอย่างลับๆ เพื่อเป็นตัวประกัน หรือหลักฐานที่แสดงถึงความไว้วางใจต่อกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน

Read More

เจ้าแม่กวนอิมหินแกรนิตขาวสูงที่สุดในประเทศไทย จ. สุราษฎร์ธานี

สักการะ เจ้าแม่กวนอิมหินแกรนิตขาวสูงที่สุดในประเทศไทย ที่ มุทิตาจิตธรรมสถาน จ. สุราษฎร์ธานี

Read More

หนังสือ เทพรัตนบรรณศิลป์

หนังสือ เทพรัตนบรรณศิลป์ โดย ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุลหนังสือแสดงพระอัจฉริยภาพใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง

ศาลเจ้าเกียนอันเกง 观安亭 หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Read More

สักการะไต้ฮงกง ทำบุญพะเก่ง ประทับฮู้ ทานสาคูสิริมงคล มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ถือเป็นมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย ที่มีความเป็ฯมายาวนานเป็นร้อยปี

Read More