36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 8 ลอบตีเฉินชาง 暗度陈仓

กลยุทธ์ ลอบตีเฉินชาง หรือ อั้นตู้เฉินชาง 暗度陈仓 Openly repair the gallery roads, but sneak through the passage of Chencang  เป็นหนึ่งใน 36 กลยุทธ์ ประเภท กลยุทธ์เผชิญศึก

ลอบตีเฉินชาง คือ  การกระทำที่ทำให้เห็นว่าจะโจมตีอย่างเปิดเผย ทางด้านหนึ่ง แต่แท้ที่จริงแล้วมี
การเตรียมการอย่างลับ ๆ เพื่อลอบโจมตีฝ่ายศัตรูจากอีกด้านหนึ่ง อย่างกะทันหัน ไม่ให้ศัตรูมีเวลาตั้งตัว

ที่มาของกลยุทธ์ เกิดขึ้นในช่วงสงครามระหว่าง เซี่ยงหยี่ และหลิวปัง เล่าถึงการเดินทางเข้าสู่ดินแดนปาสู่ และฮั่นจง ต้องเดินทางผ่านจั้นเต้า 栈道 Gallery road เส้นทางที่ตัดผ่านพื้นที่ภูเขาอันห่างไกลของจีน สร้างขึ้นจากสะพานไม้บนต่อขึ้นบนหน้าผา จั้นเต้าแรกสร้างขึ้นในช่วงยุคจ้านกั่ว โดยแคว้นฉินใช้เส้นทางจั้นเต้าในการบุกโจมตีแคว้นสู่ และแคว้นปา หรือปัจจุบันอยู่บริเวณมณฑลเสฉวน

ฟัง 36 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 8 กลยุทธ์ลอบตีเฉินชาง