สามก๊ก ฉบับนักบริหาร

วรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องเอกของโลก ที่คงความอมตะ เป็นเรื่องราวที่มากด้วยกลยุทธ์ ทั้งการศึก การบริหาร การเมือง และแนวคิดในการปกครองบ้านเมือง ที่ใช้ได้มาตลอดทุกยุคทุกสมัย

สามก๊ก ฉบับนักบริหาร เล่าเรื่องสามก๊กให้อ่านได้เข้าใจง่าย เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของตัวละคร ทั้งเล่ห์กลในการรบ ความแค้น การแย่งชิง ความซื่อสัตย์และการให้อภัย โดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัว ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ ทั้ง “การกระทำ” และ “จิตใจ” โดยสอดแทรกแนวคิดเชิงบริหารที่มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว นับเป็นสามก๊กที่ครบถ้วนในเนื้อหาและแทรกแนวคิดของผู้เขียน อันจะช่วยให้เข้าใจกลยุทธ์ต่าง ๆ ของตัวละครในเรื่องได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถประยุกต์ใช้กับ “การบริหาร” ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศจีนปลายสมัยราชวงศ์ฮั่น แผ่นดินแตกออกเป็น แคว้นจ๊ก แคว้นวุย และแคว้นง่อ ทั้ง 3 อาณาจักรหมายชิงชัยรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียว เล่าปี่ โจโฉ และซุนกวน ผู้ใดจะเป็นผู้ชนะและรวบรวมแผ่นดินจีนให้มาอยู่ในกำมือได้ การชิงชัยด้วยอำนาจ ปัญญา และเล่ห์กลอุบายของฝ่ายใดจะสัมฤทธิผล

สามก๊ก ฉบับนักบริหาร