หนังสือแนะนำ

ตามรอยเล่าปี่ ปราชญ์ผู้หยั่งรู้ใจคน
เสี้ยวจันทร์
www.mebmarket.com
ผู้เป็นปราชญ์ ย่อมไม่มองคนที่ความชอบแต่จะมองคนที่ความสามารถพิชัยสงครามกล่าวว่าหนึ่งนั้นเล่าคือวาสนาสองรองลงมาคือกุนซือสามคือ กาลเวลา อันเหมาะสมที่จะแสดงความสามารถสี่ขุนพล ผู้เปรียบเสมือนมือซ้าย มือขวาห้า การบัญชาการ หรืออุดมคติของผู้นำหก ความรู้ ความสามารถแห่งตน ใช้ให้เหมาะสมเจ็ด คลังแห่งปัญญาและผู้สนับสนุนแปด ทหารผู้จงรักภักดี“จึงได้ชื่อว่า วีรชน”โอวาท ‘หลี่เหล่ากง’ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com
กวนอู ยอดขุนพลคนคุณธรรม
โหราจารย์
www.mebmarket.com
กตัญญู รู้คุณนาย ไม่ขายเพื่อนเเม้นเสียชีพ ไม่เสียสัตย์ชื่อจึงประจักษ์ทั่วฟ้าปฐพีดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com
กวนอู ยอดขุนพลคนคุณธรรม
โหราจารย์
www.mebmarket.com
กตัญญู รู้คุณนาย ไม่ขายเพื่อนเเม้นเสียชีพ ไม่เสียสัตย์ชื่อจึงประจักษ์ทั่วฟ้าปฐพีดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com
กวนอู ยอดขุนพลคนคุณธรรม
โหราจารย์
www.mebmarket.com
กตัญญู รู้คุณนาย ไม่ขายเพื่อนเเม้นเสียชีพ ไม่เสียสัตย์ชื่อจึงประจักษ์ทั่วฟ้าปฐพีดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com