ปีชงและวิธีแก้ปีชง

ปีชง เป็นความเชื่อในทางโหราศาสตร์จีน หมายถึง “การปะทะ” หรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจมีได้ทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดี

นอกจากปีชงแล้ว ยังมีปีที่เรียกว่าปีชงร่วม ประกอบไปได้วย ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว โดย ชง เฮัง ไห่ ผั่ว ของ 12 รอบนักษัตร มีดังนี้

ปีคักชงตัวเองปีชง ปะทะปีเฮ้งโทษทัณฑ์ปีไห่ถูกให้ร้ายปีผั่วเจ็บป่วย
ชวดมะเมียเถาะกุนระกา
ฉลูมะแมมะโรงชวดจอ
ขาลวอกมะเส็งฉลูกุน
เถาะระกามะเมียขาลชวด
มะโรงจอมะแมเถาะฉลู
มะเส็งกุนวอกมะโรงขาล
มะเมียชวดระกามะเส็งเถาะ
มะแมฉลูจอมะเมียมะโรง
วอกขาลกุนมะแมมะเส็ง
ระกาเถาะชวดวอกมะเมีย
จอมะโรงฉลูระกามะแม
กุนมะเส็งขาลจอวอก

การไหว้แก้ปีชง

ตามความเชื่อของคนจีน วิธีแก้ปีชงคือให้ไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เพื่อจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรม และช่วยเสริมสิริมงคลชีวิต ผ่อนร้ายให้กลายเป็นเบาได้

ทำบุญแก้ปีชง

นอกจากการไหว้แก้ปีชงแล้ว ยังมีวิธีการทำบุญในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การไปไหว้พระ 9 วัด, การทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ อย่างการไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือแม้แต่การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนก็ถือเป็นการทำบุญแก้ชงได้เช่นเดียวกัน