เทศกาลกินผัก 7 ชนิด 七样菜

วันฉิกเอี๊ยไฉ่ 七样菜 ชาวจีนมีความเชื่อว่า วันที่ 7 เดือน 1 ถือเป็นวันเกิดของมนุษย์ ชาวจีนเชื่อว่ากินผัก 7 อย่างในวันนี้จะเป็นมงคล

ในวันนี้จะมีธรรมเนียมนำผัก 7 อย่างมาต้มรวมกันเป็นแกงจืด เชื่อว่าจะเป็นมงคล ช่วยกำจัดโรคร้าย

ผัก 7 ชนิด ที่นำมาต้มหรือผัดรวมกัน แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่จะเลือกผักที่มีชื่อพ้องเสียงกับคำที่เป็นมงคล ตัวอย่างเช่น

1.ขึ้นฉ่าย 芹菜 พ้องเสียงกับคำว่า 勤 หมายถึง ความขยัน ความหมั่นเพียร

2. ต้นหอม 葱 พ้องเสียงกับคำว่า 聪明 หมายถึง ฉลาด

3. กะเทียม 蒜 พ้องเสียงกับคำว่า 算 หมายถึง การนับ การรู้จักคิด

4. ชุนช่าย 春菜 พ้องเสียงกับคำว่า 春 หมายถึงฤดูใบไม้ผลิ

5. ตั้วไฉ่ 大菜 ผักกาดเขียว มีความหมายว่าใหญ่โต ยิ่งใหญ่ 大

6. ไช่เท้า 菜头 พ้องเสียงกับคำว่า 财 ความมั่งคั่ง และ 头 หมายถึงการเป็นเจ้าคนนายคน

5. เก่าฮะฉ่าย 厚合菜 หมายถึงการเข้ากับคนได้ดี

7. กุยช่าย 韭菜 พ้องเสียงกับคำว่า 久 หมายถึงยั่งยืน ยาวนาน

ทั้งนี้ เทศกาลกินผัก ถือเป็นภูมิปัญญาจีน อย่างหนึ่ง เนื่องจากในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้น ชาวจีนจะมักนิยมบริโภคเนื้อสัตว์และดื่มสุราเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกันเป็นส่วนมาก การได้กินผักซึ่งมีกากใยและสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไป ย่อมจะทำให้ดีต่อสุขภาพในการช่วยย่อยหรือล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย จึงเกิดเป็นเทศกาลกินผัก 7 อย่าง ในวันที่ 7 หลังเทศกาลตรุษจีนนี่เอง