ปฏิทินไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน 2020

เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ โดยคนจีนเรียกวันปีใหม่สากล วันที่ 1 มกราคม ว่า หยวนตั้น 元旦 ส่วนวันปีใหม่ของชาวจีนจริง ๆ จะเริ่มต้น ในวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน เรียกว่าชุนเจี๋ย 春节

ในช่วงก่อนและหลังตรุษจีน คนจีนจะมีการไหว้เจ้าหลายวัน สรุปได้ดังนี้

ก่อนเทศกาลตรุษจีน จะมีเทศกาลสำคัญ ๆ 2 เทศกาล คือ
วันที่ 22 ธันวาคม 2019 เทศกาลตงจื้อ ไหว้ขนมบัวลอย
วันที่ 18 มกราคม 2020 วันเสี่ยวเหนียน 小年 ไหว้เทพเจ้าเตาไฟ วันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสู่สวรรค์ 神上天

ช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 24 มกราคม 2020 ฉูซี วันส่งท้ายปีเก่า วันไหว้สิ้นปี 过年

วันที่ 25 มกราคม 2020 วันตรุษจีน ชุนเจี๋ย 春节

ตำนานเทศกาลตรุษจีน

8 สิ่งต้องทำ 12 ข้อห้ามเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 28 มกราคม 2020 ไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ 神下天

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 วันเกิดทีกง ทีกงแซ 天公生 วันเกิดเง็กเซียนฮ่องเต้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 เทศกาลหยวนเซียว 元宵节