เหนียนฮั่ว 年画 ภาพอวยพรตรุษจีน

ภาพอวยพรตรุษจีน หรือ เหนียนฮั่ว 年画 เป็นศิลปะพื้นบ้านแขนงหนึ่งของจีน โดยชาวจีนมักนิยมติดรูปภาพอวยพรตรุษจีน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยภาพอวยพรตรุษจีนนี้มักมีสีสันสดใส เป็นภาพวาดหรือตัวอักษร ที่สื่อความหมายที่ดี เป็นมงคล ต้อนรับปีใหม่

ภาพอวยพรตรุษจีนที่เก่าแก่มี่สุดนั้น คือ ภาพวาดเทพเจ้าประตูหรือเหมินเสิน 门神 ซึ่งวาดลงบนแผ่นไม้ หรือกระดาษ ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีพัฒนาการ ในเรื่องการพิมพ์ภาพให้ได้จำนวนมาก จึงทำให้ภาพอวยพรตรุษจีนในลักษณะแบบพิมพ์ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศจีน

ทั้งนี้ ภาพอวยพรตรุษจีน มีอยู่มากมายหลายประเภท เช่น ภาพเทพเจ้าประตู ภาพเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ภาพเทพเจ้าฮกลกซิ่ว ภาพเด็กเล็ก ภาพที่มีความหมายที่ดี