ห้าขุนพลพยัคฆ์ ในสามก๊ก

ห้าขุนพลพยัคฆ์ ในสามก๊ก

ในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ซึ่งเป็นออกเป็นวุยก๊กของโจโฉ จ๊กก๊กของเล่าปี่ และง่อก๊กของซุนกวน ต่างมีขุนศึกที่มีบทบาทในการรบของก๊กของตนเอง โดยทั้งสามก๊ก ต่างก็มีห้าขุนพลพยัคฆ์ของก๊กของตนเอง โดยรายละเอียดของแม่ทัพในสามก๊ก ของแต่ละก๊กจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นโปรดติดตาม

ห้าขุนพลพยัคฆ์ของโจโฉ

ห้าทหารเสือแห่งวุยก๊ก  เป็นตำแหน่งเรียกขานขุนศึกผู้มีฝีมือเก่งกาจ เป็นที่เลื่องลือกล่าวขานทั่วทั้งแผ่นดินจำนวน 5 คนของโจโฉในสมัยยุคสามก๊ก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทหารเสือที่เอกภายหลังจากโจโฉสถาปนาตนเองขึ้นเป็นวุยอ๋องแห่งวุยก๊ก

ห้าขุนพลพยัคฆ์ของเล่าปี่

ห้าทหารเสือ หรือ ห้าทหารเสือแห่งจ๊กก๊ก หรือห้าขุนพลพยัคฆ์ เป็นตำแหน่งเรียกขานขุนศึกผู้มีฝีมือเก่งกาจ เป็นที่เลื่องลือกล่าวขานทั่วทั้งแผ่นดินจำนวน 5 คนของพระเจ้าเล่าปี่ในสมัยยุคสามก๊ก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทหารเสือที่เอก ภายหลังจากเล่าปี่ครองเมืองเสฉวนและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าฮันต๋งแห่งจ๊กก๊ก

ห้าขุนพลพยัคฆ์ของซุนกวน

ห้าทหารเสือแห่งง่อก๊ก ประกอบด้วยขุนศึก ผู้มีฝีมือเก่งกาจ และมีบทบาทสำคัญในการศึกของง่อก๊ก ก๊กของซุนกวน