จิ้นเหวินกง 1 ใน 5 จ้าวแคว้นผู้ยิ่งใหญ่ ในยุคชุนชิว

จิ้นเหวินกง แห่งแคว้นจิ้น ใน ยุคชุนชิว ถือเป็น1 ใน 5 จ้าวแคว้นผู้ยิ่งใหญ่ ในยุคชุนชิว เพราะพระองค์มีพระปรีชาสามารถอย่างสูงสามารถขยายดินแดนของแคว้นจิ้นออกไปได้อย่างกว้างขวางและทำให้แคว้นจิ้นที่เคยเป็นแคว้นที่อ่อนแอสามารถขึ้นมาเทียบแคว้นฉู่ และ แคว้นฉี ได้สำเร็จ

จิ้นเหวินกง และเจี้ยจื่อทุย เป็นต้นกำเนิดของ เทศกาลเช็งเม้ง

กำเนิดจิ้นเหวินกง