สี่คุณชายยุคจ้านกั่ว 战国四公子

สี่คุณชายยุคจ้านกว๋อ The Four Lords of the Warring States กล่าวถึงคุณชาย 4 คน ทีมีบทบาทในยุคจ้านกั๋ว ประกอบไปด้วย

ซิ่นหลิงจวินแห่งแคว้นเว่ย
 เมิ่งฉางจวินแห่งแคว้นฉี
 ผิงหยวนจวินแห่งแคว้นเจ้า
 ชุนเซินจวินแห่งแคว้นฉู่