เพลงล่องเรือท่ามกลางหมอกฝน 煙雨行舟

ล่องเรือท่ามกลางหมอกฝน 煙雨行舟 เป็นเพลงที่แต่งและเรียบเรียงโดย BYE มีเวอร์ชั่นที่ร้องโดยนักร้องชายคือหลุนซาง 倫桑 วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 และเวอร์ชั่นที่ร้องโดยนักร้องหญิง คือ ซือหนาน 司南 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2019

烟雨入江南
山水如墨染
宛若丹青未干
提笔然 点欲穿
行舟临秀川
画鹢推清澜
缱绻怡然天色沉靛蓝
波光似锦缎
缀著零星白帆
诗情满 千卷难
渔舟齐桅杆
鸳鸯凭舷栏
琴瑟相伴一叶轻船
一双桨悠懒
一绵江风微拂素罗衫
渔火点点聚散
欸乃声声浅淡
天近晚
炊烟袅飘沿斑一叶轻船
一双人倚揽
一曲烟雨行舟太缓慢
执手相看
把酒当歌言欢
红尘路漫漫
愿今生与你共览暮霭渐褪暗
胭脂余味淡
我支著竹绢伞
你闲摆花团扇
浪儿晃曳慢
夜垂云流缓
且吟且谈一叶轻船
一双桨悠懒
一绵江风微拂素罗衫
渔火点点聚散
欸乃声声浅淡
天近晚
炊烟袅飘沿斑一叶轻船
一双人倚揽
一曲烟雨行舟太缓慢
执手相看
把酒当歌言欢
红尘路漫漫
欲今生与你共览一叶轻船
一双月对半
一帘清梦幽幽醉阑珊
移舟靠岸
案前惟剩空盏
莫怨良辰短
曲终了韵意未完