เตี๊ยบ พาสปอร์ตสู่สวรรค์ วิหารคลังล่าง วัดพระพุทธบาทฯ จ.สระบุรี

ในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี พุทธศาสนิกชนจีน-ไทย จะนิยมไปนมัสการรอยพระพุทธบาท พร้อมรับ ‘เตี๊ยบ’ พาสปอร์ตสู่สวรรค์ ซึ่งการได้กราบนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทฯ จ.สระบุรีนี้ มีความเชื่อมาแต่โบราณว่า หากใครได้มากราบนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทฯ ครบ 7 ครั้ง อานิสงส์แห่งผลบุญจะส่งให้ได้ไปจุติในสรวงสวรรค์

นอกจากนี้ ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน มีความเชื่อกันว่า วิหารจีน ซึ่งตั้งอยู่ถัดลงมาจากพระมณฑป รอยพระพุทธบาท เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของ “ซำปอกง” หรือองค์ไฉ่เซงเอี้ย ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนทุกคน และยังเป็นสถานที่ออก “เตี๊ยบ” หรือพาสปอร์ตสวรรค์ ตามความเชื่อของชาวจีน

ทั้งนี้ เตี๊ยบ” หรือ “พาสปอร์ตสู่สวรรค์” ตามความเชื่อของชาวจีนอันมีมากกว่า 300 ปีแล้วซึ่งเชื่อกันว่า “เตี๊ยบ” ที่วัดพระพุทธบาทออกให้จะเป็นหนังสือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถ้าตายแล้วมี “เตี๊ยบ” ไปด้วยชีวิตหลังความตายจะดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง ไร้มารร้ายมารบกวน และยังเชื่อว่าจะได้บุญสูงได้ทดแทนคุณบิดามารดาที่ดี ถ้าทำบุญซื้อ “เตี๊ยบ” ให้ท่านเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางไปสู่แดนสวรรค์

ดังนั้นทั้งชาวจีนในไทยหรือต่างประเทศต่างก็ถือเป็นประเพณีที่ต้องเดินทางมาไหว้บูชาพระพุทธบาททุกปี พร้อมกับทำบุญของรับ “เตี๊ยบ” ให้ตนเอง บุพการี หรือญาติสนิทมิตรสหาย และนำ “เตี๊ยบ” มารับตราประทับต่ออายุด้วยทุกปี

กล่าวกันว่าเตี๊ยบหรือพาสปอร์ตที่ออกโดยวัดพระพุทธบาท ขลังและศักดิ์สิทธิ์กว่าที่อื่นใดโลก ชาวจีนจากทุกมุมโลกหรือชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธต่างหลั่งไหลมาที่นี่

การนมัสการพระพุทธบาทจะมีขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 3 และ ในวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 4 ถึงวันแรม 1 ค่ำเดือน 4