วัดมังกรในประเทศไทย

พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) ปฐมบูรพาจารย์แห่งนิกายมหายานในประเทศไทย ได้สร้างวัดจีน 3 วัด ตั้งอยู่ในตำแหน่งตามหลักฮวงจุ้ยของจีน ได้แก่

หัวมังกร
วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ

ในย่านเยาวราช เป็นดินแดนแห่งการค้าขาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรก เปรียบเป็นส่วนหัวของมังกร

ท้องมังกร
วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำบางปะกงที่คดเคี้ยว เปรียบได้กับส่วนท้องของมังกร (วัดมังกรแห่งวาสนา หรือมังกรแห่งโชคลาภ)

หางมังกร
วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั่วยี่) จังหวัดจันทบุรี

ดินแดนแห่งความมั่งคั่ง เมืองแห่งอัญมณี เปรียบได้กับส่วนหางมังกร